Belastingsdienst

Belastingsdienst

Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op 28 februari 2022 bij de Belastingdienst bekend zijn. - De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring. - De inlener of doorlener die op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen en/of omzetbelasting van PRAKTICA 8.V., wordt door deze verklaring niet gevrijwaard van zijn aansprakelijkheid.