logo-belastingdienstpng.webp

Belastingdienst

Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze bij de Belastingdienst bekend zijn.
  • De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring.
  • De inlener of doorlener die op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen en/of omzetbelasting van PRAKTICA BV, wordt door deze verklaring niet gevrijwaard van zijn aansprakelijkheid.