Contact

Wij zijn hier om u te helpen. Bekijk onze FAQ, stuur ons een bericht of bel ons op 020 - 789 1007

Op deze site kun je een inschrijfformulier invullen. Met het invullen daarvan sta je nog niet officieel ingeschreven bij Praktica Uitzendbureau. We nemen binnen 3 werkdagen contact met je op om je te informeren over de mogelijkheden. Op basis daarvan nodigen wij je uit op de vestiging om je inschrijving compleet te maken.

Je kunt uiteraard ook direct langs komen op een vestiging van Praktica. Het is dan wel handig om van tevoren even te bellen om een afspraak te maken, dan kunnen we een intakegesprek met je inplannen.

De contactgegevens van onze vestiging vind je op de site.

Indien je één of meerdere vakantiedagen of kort verzuim opneemt, wordt jouw aanvraag spoedig mogelijk in behandeling genomen. Uiteraard wordt bij de verwerking van je aanvraag gekeken naar je openstaande saldo, het saldo vind je terug op je loonstrook. 

Heb je aan het einde van je dienstverband nog een aantal vakantiedagen over, dan zullen deze aan je uitbetaald worden. Heb je te veel vakantiedagen opgenomen, dan zul je deze moeten terugbetalen.

Naast vakantiedagen heb je recht op vakantietoeslag. Deze bedraagt 8% van het bruto salaris en zal worden uitbetaald in juni van elk jaar of bij einde van je dienstverband.

Indien je ziek bent, dien je je persoonlijk, vóór aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de dag van ziekte, ziek te melden bij het bedrijf waar je te werk bent gesteld én bij de vestiging van Praktica Uitzendbureau die je heeft uitgezonden.

Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je tewerkgesteld bent én bij de vestiging van Praktica Uitzendbureau die je heeft uitgezonden. Het werk gaat immers door en onze intercedenten zullen eventueel zo snel mogelijk een vervanger moeten vinden.

De ziekmelding moet door jou zelf worden gedaan. Een ziekmelding door iemand anders wordt alleen geaccepteerd indien daarvoor een goede reden is.

Een klacht kun je telefonisch of schriftelijk melden bij onze vestiging van Praktica Uitzendbureau.

Indien de door ons toegepaste heffingskorting moet worden gewijzigd, dan dien je dit schriftelijk aan ons door te geven. Op verzoek stuurt Praktica je een voorbedrukt wijzgingsformulier toe. Deze dien je met de orginele handtekening aan ons te retourneren. Je dient vervolgens wel zelf te controleren op de salarisspecificaties of de heffingskorting correct is toegepast. Je bent er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat je niet te weinig loonbelasting betaalt aan de belastingdient, anders zul je bij de aangifte inkomenstenbelasting moeten bij betalen. Eventueel teveel betaalde loonbelasting wordt ook weer direct met jou verrekend middels een aangifte inkomstenbelasting.

Praktica uitzendbureau is aangesloten bij de NBBU en wij hanteren de CAO voor uitzendkrachten.

Eind januari zijn de jaaropgaven met de inkomensgegevens van het voorafgaande jaar beschikbaar. Deze wordt automatisch naar het bij ons bekende emailadres gemaild. Heb je de jaaropgave niet ontvangen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen.

Je werkt als uitzendkracht via Praktica Uitzendbureau. Praktica Uitzendbureau maakt met de opdrachtgever afspraken over de duur van de opdracht. Afhankelijk van het soort opdracht wordt een termijn afgesproken, veelal 1040 uur (bij een fulltime baan is dit 6 maanden). Na deze periode wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld je een contract aan te bieden. Wij hebben hierover regelmatig contact met de opdrachtgever. Jij bent zelf wel verplicht aan ons te melden dat je een contract krijgt van onze opdrachtgever.

Als uitzendkracht spaar je automatisch een deel van je salaris voor vakantiedagen en vakantiebijslag. Je vakantiegeld wordt één keer per jaar rond eind mei automatisch op je rekening gestort. Indien je 5 aaneengesloten dagen op vakantie gaat kun je het ook laten uitbetalen. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.

Wanneer wij een vacature voor je hebben, dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek gaan we wat dieper in op de baan om te bepalen of er een goede match is om je voor te stellen bij onze opdrachtgever. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen we je het volgende mee te nemen:

  • Een geldig identiteitskaart of paspoort
  • Een rijbewijs
  • Een bankpas
  • Relevante certificaten en diploma’s
  • De contactgegevens van je referenties

Wanneer je geen Nederlandse identiteit hebt dien je twee dingen mee te nemen:

1) Je legitimatie of verblijfsvergunning

2) Een document waar je BSN op staat, zoals een brief van de belastingdienst of zorgpas

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die is bedoeld voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst. Het is voor uitzendbureaus en payrollbedrijven verplicht om een G-rekening te hebben.

Wanneer je personeel bij ons inhuurt of verloont, dan ben je als inlener indirect verantwoordelijk voor de afdracht van de bovengenoemde premies.

Wij beschikken over een NEN 4400-1 certificaat. Dit certificaat is er speciaal voor uitzendorganisaties. Wij worden twee keer per jaar getoetst. Er wordt onder andere bekeken of alle belastingen correct zijn afgedragen en of al onze documentatie wordt opgesteld op basis van de meest recente wet- en regelgeving. Ook wordt ernaar gekeken of wij ons houden aan de omschreven procedures en of wij een correcte personeelsadministratie hebben. Met het certificaat wordt aangetoond dat wij aan alle eisen voldoen.

Gewerkte uren van de medewerkers worden wekelijks verwerkt en gefactureerd op basis van het aantal gewerkte uren van de medewerker. Je ontvangt één overzichtelijke factuur, waardoor je direct overzicht hebt van je personeelskosten.

Soms kan het helaas voorkomen dat jouw loon niet helemaal klopt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de uren niet goed zijn ingevuld of wellicht klopt er iets niet met de loonheffing. Indien dit het geval is kun je telefonisch contact met ons opnemen via 020-7891007 of een mail sturen naar info@prakticauitzend.nl.

Stuur ons een bericht