stipp-logo-rgbpng.webp

Stipp Pensioenfonds

StiPP voorziet in een aanvullende pensioenvoorziening voor uitzendkrachten en gedetacheerden en geeft op zorgvuldige en efficiënte wijze uitvoering aan de door sociale partners afgesloten pensioenovereenkomst. Werkgever en deelnemers kunnen er op vertrouwen dat StiPP de juiste pensioenpremie toerekent en toekent.